Prensiplerimiz | SIRDAŞ PATENT

Prensiplerimiz

* Tüm belgelerin en yüksek koruma ve yaptırım gücünde olabilmesine dikkat eder. Bundan dolayı, mümkün olduğunca müşterileriyle birebir görüşmeye gayret eder.

* Müşterilerini, ileride olası bir ihtilafta işe yaramayacak, hatta kanun önünde kendilerini suçlu duruma düşürebilecek bir belge almamaları konusunda bilgilendirir, uyarır.

* Belge sahibi olmak isteyen hazır ya da olası müşterilerine duymak istediklerini değil, kanunlar ve uygulamaların ortaya koyduğu gerçekleri anlatır.

* Aracılığıyla alınmış tüm belgelerin Resmi Marka, Patent, Tasarım gibi Bültenlerde takibini yapar ve müşterilerini, olası benzer başvurulardan haberdar eder.

* Hedefi, büyümekten çok, daha iyi hizmet vermek olup, niteliğin nicelikten her zaman daha önemli olduğunu bilir ve bu amacına uygun çalışmalar yapar.

* Müşterilerine ait Marka, Patent ya da Tasarıma konu, ticari strateji ve sırların gizliliğinin önemini bilir ve bu mahremiyete en üst düzeyde dikkat eder.

* Ekonomiye yön veren, sanayici, işadamları, girişimciler, firma sahipleri ve yöneticilerine, açık ve optimum fiyat politikasıyla da destek vermeye çalışır.

* Resmi Marka, Patent, Tasarım gibi Bültenlerde ilan edilen başvurulara gereksiz ve haksız yere itirazlarda bulunarak tarafları, yani itiraz sahiplerini, başvuru sahiplerini ve Türk Patent Enstitüsü’nü gereksiz yere meşgul etmez.

* Belge sahibi müşterilerini, rakiplerine dava açmaları konusunda kışkırtmaz, açtıkları olası davaları geçim kapısı olarak görmez.

* Resmi Marka, Patent, Tasarım gibi Bültenlerde ilan edilen, müşterilerininkilere benzer başvurulara itiraz işlemlerini geçim kapısı olarak görmez.

* Müşterilerine ait Marka, Patent ya da Tasarıma konu ticari sırlarını hiç kimseyle paylaşmaz, müşterilerinin pazardaki doğrudan rakibi konumundaki firmalarla çalışmaz.

* İşlem yaptığı kurumlarda hiçbir tanıdığı, adamı, akrabası yoktur.