Marka Tanımı Ve Çeşitleri | SIRDAŞ PATENT

Marka Tanımı Ve Çeşitleri

Marka : Bir işletmenin mal veya hizmetlerini başkalarının mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan het türlü işaret olarak tanımlanmaktadır.

Marka; kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerden oluşabilir.

Günümüzde markalar, taşınır ve taşınmaz mallardan daha değerli hale gelmiştir. Öyle ki şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade artık markalarının değerleri ile ölçülmektedir.

Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir.

Türkiye’de markalar, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescili yapılarak korunmaktadır. Tescilli markalar  ® sembolüyle belirtilmektedir. 

Tescili yapılmayan markaların kanunun öngördüğü korumadan yaralanma olanağı bulunmamaktadır. 

Bu sebeple, özellikle firma unvanları bir marka olmasına rağmen, Türk Patent Enstitüsüne tescil ettirilmediği sürece marka olarak korunmazlar.  Hatta unvanlarının başkası tarafından marka olarak tescil edilmesi durumunda, yıllardır kullandığı tabelasının indirilerek hakkında hukuk ve ceza davası açılması mümkündür.  Bu sebeple unvanların ve kullanılacak ve diğer markaların tescili büyük önem arz etmektedir. 

Markaların tescilinin düzenlendiği 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye göre tescil edilebilecek dört çeşit marka bulunmaktadır.

Ortak Markalar: Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Garanti Markaları: Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası , ISO 9000 , CE işareti ,Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.

Ticaret Markaları :Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları , başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret marklarıdır. Tescili en yaygın marka türü ticaret markalarıdır.  

Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere denir. Bankaların, sigorta şirketlerinin, hastanelerin, taşımacılık firmalarının, reklamcılık, tv-radyo yayıncıları, oteller, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.

tanınmış marka