Patent Tescil Prosedürü | SIRDAŞ PATENT

Patent Tescil Prosedürü

Gerekli evraklar tamamlanıp Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapıldıktan sonra, ilk inceleme belgelerin tamam olup olmadığı ve şekle uygunluk yönünden yapılır.

Şekle uygunluk yönünden inceleme, başvurusu yapılan buluşun patentlendirilemeyecek konulara ait olup olmadığını ve sanayiye uygulanır nitelik taşıyıp taşımadığının araştırılmasıdır. İnceleme sonunda başvuru tamam ise, yayınlanarak toplumun incelenmesine açılır.

Başvuru sahibince, tekniğin bilinen durumu hakkında bir rapor hazırlanması, başvuru tarihinden itibaren on beş ay içinde istenir.

Türk Patent Enstitüsü veya uluslar arası niteliği haiz araştırma kuruluşlarınca düzenlenen rapor, başvuru sahibine tebliğinden itibaren üç aylık sürenin dolmasından sonra yayınlanır.

Başvuru sahibi anılan süre içinde incelemeli veya incelemesiz patent verilmesi sistemlerinden birini tercih etmek zorundadır.

Başvuru sahibi incelemesiz patent verilmesi veya incelemeli patent verilmesi sistemlerinden birini tercih edebilir.

İncelemesiz patent verilmesi sisteminde, Türk Patent Enstitüsü üçüncü kişilerin ve başvuru sahibinin görüş ve cevaplarını aldıktan sonra, yenilik incelemesini yaptırmadan yedi yıllık süre için, başvuru sahibine patent verilir.

İncelemeli patent verilmesi sisteminde ise, Enstitü, hiçbir itirazın yapılmadığını ve patent verilmesine ilişkin şartları engelleyen bir durumun olmadığını inceleme sonucunda tespit ederse, patentin verilmesine karar verir ve kararı başvuru sahibine tebliğ eder. Ancak, incelemenin sonucu olumsuz olursa, patent istemi reddedilir. İncelenerek verilen patentin süresi yirmi yıldır.