Patent/Faydalı Model Sahibinin Hakları | SIRDAŞ PATENT

Patent/Faydalı Model Sahibinin Hakları

PATENT SAHİBİNİN HAKLARI (m.73)

Patent sahibine, aşağıda sayılanların yapılmasını önleme yetkisi tanınmıştır.

a – Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması;

b – Patent konusu olan bir usulün kullanılması;

c – Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi;

d – Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtayaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

PATENT HAKKININ KORUNMASI
Buluşun ne olduğu, hangi teknik soruna çözüm getirdiği, patente tecavüz edildiğinde ortaya çıkar. Patent hakları tecavüze uğrayan hak sahibi özel düzenlemelerden ve genel olarak da Türk Ticaret Kanununun haksız rekabeti düzenleyen hükümlerinden yararlanır (551 sayılı KHK; TTK m. 56 vd.). Patent hakkının korunması, hem hukuk davaları hem de ceza davaları yolu ile sağlanır.

Hukuk Davaları:

Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

1. Tecavüzün önlenmesi davası

2. Tecavüzün durdurulması davası

3. Tecavüzün giderilmesi davası

4. Tecavüzün tespiti davası 

5. Tazminat davaları a) Maddi tazminat davası b) Manevi tazminat davası c) İtibar tazminatı davası

6. El koyma

7. Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması 

8. Şekil değiştirme ve imha  9. Mahkeme kararının ilgililere tebliği, kamuya ilan yoluyla duyurulması ve hükmün ilanı

10. İhtiyati tedbirler.