Patentin Tanımı ve Tescil Şartları | SIRDAŞ PATENT

Patentin Tanımı ve Tescil Şartları

Buluş Nedir: Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar bir ürüne veya usule ilişkin olabilir.

Patent Nedir: Patent , Buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma veya satma yetkisini veren belgedir.

BULUŞLARIN PATENTLE KORUNMASININ ŞARTLARI
Buluşların patentle korunabilmesi için

*Yenilik 

*Tekniğin bilinen durumunun aşılması

*Sanayiye uygulanabilirlik niteliğini taşıması gerekmektedir.

 

PATENT VERİLEMİYECEK KONULAR

*Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metodları,

* Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,

*Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri,

*Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller, İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller. Buluş niteliğinde olmadığı için patentle korunmazlar

*Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

*Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri, buluş niteliğinde olmalarına rağmen patent verilerek korunmazlar.