Tasarım Tescili için Aranan Özellikler | SIRDAŞ PATENT

Tasarım Tescili için Aranan Özellikler

Tasarımların tescil edilebilmesi için YENİ ve AYIRT EDİCİ özelliğe sahip olması gerekmektedir.

YENİLİK: Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.

Ancak başvuru tarihinden önceki 12 ay içerisinde tasarımcı veya bu tasarımcının izin verdiği kişiler tarafından kamuya sunma YENİLİK vasfını etkilemez.

AYIRT EDİCİ NİTELİK: Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.

 

KORUMA KAPSAMINA GİRMEYEN TASARIMLAR;

*Yenilik ve ayırt edicilik özelliği bulunmayan tasarımlar,

*Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar,

*Teknik Fonksiyonun gerçekleştirilmesinde tasarımcıya tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,

*Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar,

koruma kapsamı dışında tutulmaktadır.